Co to jest redakcja tekstu?

Co to jest redakcja tekstu?

Często dostaję pytania, z czym wiąże się redakcja tekstu. A odpowiedź na to pytanie może być różna. Dlaczego? Ponieważ jest wiele typów redaktorów, np. prowadzący, merytoryczny, techniczny, naukowy czy językowy. W tym artykule chciałabym się skupić na pracy redaktora...